Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zmiany w statucie z dnia 30 marca 2016 roku

UCHWAŁA NR XVI/109/16

Rady Gminy Stargard

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie przyjętym uchwałą Nr XIX/165/12 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 czerwca 2012r., zmienionym uchwałą Nr X/65/15 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 25 września 2015r. w § 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11)  ustawy z dnia 17 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 poz. 195 z późn. zm.)”.

2. W § 4 w pkt. 2 po literze "k" dodaje się literę "l" w brzmieniu:

„l)  wykonywanie zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stargard.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Kosmal

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 10-05-2023 09:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ładniak 10-05-2023
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 10-05-2023 09:26