Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych Program Opieka Wytchnieniowa 2022-02-02 11:51
dokument Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych ?Czyste powietrze? 2022-01-25 09:53
dokument Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych ?Dodatek osłonowy? 2022-01-25 09:52
dokument OBOWIĄZEK INFORMACYJNY zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Dotyczy: realizacji zadań rządowego programu ?Dobry start? 2019-07-15 10:15
dokument KLAUZULA INFORMACYJNA art. 13 ust. 1 i 2 RODO współdziałanie z Gminną Komisją Przeciwdziałania Alkoholizmowi na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2020-04-30 15:01
dokument KLAUZULA INFORMACYJNA art. 13 ust. 1 i 2 RODO realizacji zadań dotyczących udzielenia wsparcia kobietom w ciąży w przedmiocie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i instrumentów polityki na rzecz rodziny 2020-04-30 15:01
dokument KLAUZULA INFORMACYJNA art. 13 ust. 1 i 2 RODO realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych 2020-04-30 15:01
dokument KLAUZULA INFORMACYJNA art. 13 ust. 1 i 2 RODO realizacja zadań ciążących na administratorze ? dodatek mieszkaniowy i energetyczny 2020-04-30 15:01
dokument KLAUZULA INFORMACYJNA art. 13 ust. 1 i 2 RODO przetwarzanie danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ? realizacja zadań wynikających z Ustawy o pomocy społecznej 2022-12-06 11:15
dokument KLAUZULA INFORMACYJNA art. 13 ust. 1 i 2 RODO realizacja zadania ? Karta Dużej Rodziny 2022-12-08 08:35
dokument KLAUZULA INFORMACYJNA art. 14 ust. 1 i 2 RODO dla klientów, których dane osobowe pozyskiwane są w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą 2022-12-06 11:13
dokument KLAUZULA INFORMACYJNA art. 13 ust. 1 i 2 RODO Pomoc osobom uprawnionym do alimentów 2020-04-30 15:03
dokument KLAUZULA INFORMACYJNA art. 13 ust. 1 i 2 RODO realizacji zadań dotyczących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, postepowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie i wobec osób stosujących przemoc w rodzinie 2020-04-30 15:03
dokument KLAUZULA INFORMACYJNA art. 13 ust. 1 i 2 RODO realizacji zadań dotyczących przyznawania świadczenia wychowawczego 500+ na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 2020-04-30 15:03
dokument KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 2018-08-09 09:54