Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

sprawozdanie POKL 2012

Partnerski projekt systemowy „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.

Sprawozdanie z realizacji partnerskiego projektu systemowego „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” za rok 2012.

W styczniu 2012r. rozpoczęto wśród klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim rekrutację do partnerskiego projektu systemowego „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”, który od początku realizacji cieszy się dużym zainteresowaniem.

Do końca lutego pracownicy socjalni odwiedzili 37 osób z terenu gminy, spośród których do projektu zakwalifikowano 16 osób spełniających formalne kryteria. W skład grupy weszło 11 kobiet i 5 mężczyzn, 21 osób wpisano na listę osób rezerwowych (13 kobiet, 8 mężczyzn).

W miesiącu maju 2012r. jedna z uczestniczek zrezygnowała z uczestnictwa w projekcie z uwagi na podjęcie zatrudnienia. W tym samym dniu zrekrutowano następną osobę. Grupą docelową było nadal 16 osób (11 kobiet i 5 mężczyzn) w tym 4 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Podczas indywidualnych rozmów klienci tut. Ośrodka zostali zapoznani z celem projektu, jego zasadami oraz poinformowani, iż jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 i jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Gminy Stargard Szczeciński.

Osoby, które wyraziły zgodę na przystąpienie do projektu podpisały niezbędną dokumentację oraz wypełniły ankietę rekrutacyjną. Zgodnie z zasadami projektu przeprowadzono wywiady środowiskowe przyznające zasiłki na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie.

Dnia 10 maja 2012r. odbyło się spotkanie organizacyjne, na które zaproszono 16 zakwalifikowanych uczestników projektu. Na spotkaniu przedstawiono wstępny harmonogram projektu oraz omówiono zasady uczestnictwa i regulamin dotyczący uczestników projektu. Dnia 18 maja 2012r. przekazano uczestnikom ostateczny harmonogram szkoleń zaplanowanych na czerwiec.

W miesiącu kwietniu podpisano kontrakty socjalne. Wszyscy beneficjenci zostali objęci przez 10 miesięcy wparciem finansowym z tut. Ośrodka w formie zasiłków celowych oraz zasiłków celowych specjalnych na pokrycie kosztów uczestnictwa w projekcie.

Dnia 04-05.06.2012r. i 18-19.06.2012r. zorganizowano indywidualne konsultacje z psychologiem dla 16 osób w celu diagnozy uczestników projektu oraz wydania pisemnej opinii psychologicznej. Dnia 11-13.06.2012r. odbyły się grupowe zajęcia psychologiem.

Celem zajęć grupowych było :

  1. podniesienie zdolności komunikacji interpersonalnej

  2. poprawa zdolności rozwiązywania konfliktów

  3. poznanie efektywnych metod radzenia sobie ze stresem zapoznanie się z psychologicznymi aspektami zjawiska uzależnienia i współuzależnienia oraz ze sposobami radzenia sobie z nimi.

W dniach 28.05.2012r.- 01.06.2012r. odbył się trening grupowy z doradcą zawodowym. Zakupiono dla 16 uczestników projektu materiały pomagające określić predyspozycje zawodowe.

Od 02 do 13 lipca 2012r. odbył się kurs ,,Sprzedawca- handlowiec z obsługą kasy fiskalnej i komputera. W w/w kursie uczestniczyło 11 osób. Szkolenie przeprowadziła firma WZDZ Centrum Kształcenia Zawodowego ze Stargardu Szczecińskiego

Od 16 lipca 2012r. 12 uczestników projektu rozpoczęło kurs,, Magazynier z obsługą wózków jezdniowych'' prowadzonym przez firmę szkoleniową Renoma ze Stargardu Szczecińskiego. Kurs zakończył się 29 sierpnia 2012r. egzaminem i uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu. We wrześniu dwie osoby uczestniczyły, jako wolni słuchacze w w/w kursie, ponieważ jedna z nich ukończyła kurs z wynikiem negatywnym, a druga nie podeszła do egzaminu. W szkoleniu tym uczestniczyło 5 mężczyzn i 7 kobiet.

Kurs prawa jazdy kategorii B rozpoczął się 25 czerwca 2012r., nauka teoretyczna trwała do 28 czerwca 2012r.. Po zdanym teście ze znajomości znaków i przepisów uczestnicy rozpoczęli praktyczną część kursu nauki jazdy. W miesiącu listopadzie uczestnicy projektu ukończyli praktyczną część kursu prawa jazdy kat. B.

Dodatkowo 06 listopada 10 kobiet uczestniczyło w ,,Zajęciach ze specjalistą od wizerunku'' prowadzone przez firmę Łukasza Szeląg CDRS.PL Centrum Doradztwa- Reklamy-Szkoleń zgodnie ze złożoną ofertą. Szkolenie miało na celu udzielnie wskazówek w zakresie odpowiedniego doboru kosmetyków, fryzur oraz stroju odpowiednich do indywidualnych cech urody.

Dnia 26 października 2012r. ukazało się ogłoszenie promujące projekt w tygodniku „7 DNI POWIATU STAGARDZKIEGO”. W ramach promocji zakupiono plakaty promujące partnerski projekt systemowy „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”.

W miesiącach październik-listopad 2012r. dwie osoby skorzystały z rehabilitacji leczniczej skierowanej dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

W dniu 12 grudnia 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Szczeciński miało miejsce uroczyste zakończenie projektu realizowanego przez Gminny Osrodek Pomocy Społecznej.

Wszystkim uczestnikom zostały wręczone przez Wójta Gminy Stargard Szczeciński - Jerzego Makowskiego zaświadczenia ukończenia uczestnictwa w projekcie.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 12-07-2013 10:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 12-07-2013 10:21