Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

                               I.            Główne założenia wniosku o dofinansowanie projektu na rok 2009.

Projekt był realizowany w partnerstwie. Zadania według właściwości ustrojowej realizowały: 10 gmin i PCPR Powiatu Stargardzkiego według przypisanych im budżetów zadaniowych. Podpisano porozumienie partnerskie, w którym utworzono zespół koordynacyjny oraz wskazano zadania do realizacji każdej ze stron. Każdy z partnerów miał określone w umowie środki do wykorzystania i  realizował projekt na terenie swojej gminy. Działania dotyczące gmin obejmowały zarządzanie projektem we własnych jednostkach, pracy socjalnej, instrumentów aktywnej integracji i wsparcia finansowego. Gminy swoimi zadaniami objęły 118 osób. W PCPR i w większości OPS- ów zostali zatrudnieni koordynatorzy odpowiadający za realizacje zadań. W zakresie działań Powiatu zatrudniono głównego koordynatora projektu oraz asystenta koordynatora. Do ich zadań należało między innymi prowadzenie dokumentacji i procedur projektu, nadzór nad prawidłowością realizowanego projektu przez wszystkich partnerów, kontrola dokumentacji partnerów pod względem zgodności z procedurami Europejskiego Funduszu Społecznego, doradztwo           w zakresie realizacji projektu i rozwiązywania bieżących problemów. Były organizowane spotkania z partnerami projektu i koordynowane zadania wszystkich partnerów i Lidera. Ze względu na skalę projektu potrzebna była struktura zarządzania, w której koordynatorzy wszystkich Partnerów i Lidera podlegali pod głównego koordynatora, z kolei ten podlegał bezpośrednio pod nadzór Zarządu Powiatu.

Realizacja projektu wiązała się z zatrudnieniem dodatkowych osób – pracowników socjalnych zarówno na poziomie Powiatu jak i Gmin.

Premia za realizację projektu partnerskiego za rok 2008 została podzielona między Liderem a Partnerów na zadania merytoryczne i administracyjne w kwocie określonej w porozumieniu, czyli Partnerzy otrzymali 3000zł natomiast reszta 93976zł został rozdysponowana na zadania PCPR i zarządzanie projektem przez Starostwo Powiatowe.

Założono, iż głównym celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie powiatu stargardzkiego, eliminowanie barier organizacyjnych, prawnych, psychologicznych napotykanych przez osoby zagrożone wykluczeniem i ułatwieniem im dostępu do rynku pracy.

Celami szczegółowymi  projektu było integracja społeczna w/w osób, wspieranie samodzielności, zdolności do podjęcia pracy  poprzez zdobywanie kwalifikacji zawodowych i kształcenie umiejętności dotyczących pełnienia ról społecznych. W/w cele były zgodnie z założeniami POKL i Planem Działania Priorytetu VII na 2009 rok, Powiatową jak i Gminnymi Strategiami Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Uczestnikami projektu byli klienci instytucji pomocy społecznej i PCPR, którzy otrzymywali wsparcie i zakończą udział w projekcie. W projekcie mogli  uczestniczyć osoby z otoczenia klienta OPS- ów. Osoby korzystające z pomocy w projekcie to osoby, które najczęściej są długotrwale bezrobotne oraz zagrożone wykluczeniem społecznym. Rekrutacji  dokonywali  pracownicy socjalni na podstawie danych ośrodków pomocy społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Podstawą przyjęcia do projektu była pozytywna opinia pracownika socjalnego oraz spełnienie określonych wymogów. Projekt zakładał równość szans kobiet i mężczyzn w projektach systemowych.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ładniak 16-06-2010 10:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Lewandowska 14-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Anna Ładniak 16-06-2010 10:12