Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

sprawozdanie POKL 2013-2014Partnerski projekt systemowy „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.

Sprawozdanie z realizacji partnerskiego projektu systemowego „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” za lata 2013-2014.

W styczniu 2013r. rozpoczęto wśród klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim rekrutację do VI edycji partnerskiego projektu systemowego „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”.

Pracownicy socjalni odwiedzili 55 rodzin z terenu gminy, spośród których do projektu zakwalifikowano 28 osób spełniających formalne kryteria w skład której weszło 23 kobiet i 5 mężczyzn, 27 osób wpisano na listę osób rezerwowych (11 kobiet, 16 mężczyzn). W trakcie trwania projektu dziewięć uczestniczek zrezygnowało z uczestnictwa i tym samych zrekrutowano następne osoby. Grupą docelowa było nadal 28 osób (22 kobiety i 6 mężczyzn) w tym 3 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Podczas indywidualnych rozmów klienci tut. Ośrodka zostali zapoznani z celem projektu, jego zasadami oraz poinformowani, iż jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 i jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Gminy Stargard Szczeciński.

Osoby które wyraziły zgodę na przystąpienie do projektu podpisały niezbędną dokumentację oraz wypełniły ankietę rekrutacyjną. Zgodnie z zasadami projektu przeprowadzono wywiady środowiskowe i przyznano zasiłki na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie.

Dnia 26 lipca 2013r. odbyło się spotkanie organizacyjne, na które zaproszono 28 zakwalifikowanych uczestników projektu. Na spotkaniu przedstawiono wstępny harmonogram projektu oraz omówiono zasady uczestnictwa i regulamin dotyczący uczestników projektu.

0x01 graphic

űródło własne: Spotkanie organizacyjne.

Z beneficjentami projektu podpisano kontrakty socjalne. Wszyscy beneficjenci zostali objęci wparciem finansowym z tut. Ośrodka w formie zasiłków celowych oraz zasiłków celowych specjalnych na pokrycie kosztów uczestnictwa w projekcie.

W miesiącu sierpniu 2013r. rozpoczął się kurs prawa jazdy kategorii B, nauka teoretyczna trwała do 23 sierpnia 2013r. w którym uczestniczyło 23 osoby. Po zdanym teście ze znajomości znaków i przepisów uczestnicy rozpoczęli praktyczną część kursu nauki jazdy. W miesiącu maju 2014r. uczestnicy projektu ukończyli praktyczną część kursu prawa jazdy kat. B.

0x01 graphic

űródło własne: Kurs ,, prawa jazdy kat B

Od sierpnia zorganizowano indywidualne konsultacje z psychologiem dla 28 osób w celu diagnozy uczestników projektu oraz wydania pisemnej opinii psychologicznej.

W dniach 27.08.2013r.- 03.09.2013r. odbył się trening grupowy z doradcą zawodowym dla pierwszej grupy. Druga grupa osób odbyła trening grupowy w dniach 04.09.2013-10.09.2013r. Trening z doradztwa zawodowego miał na celu zdiagnozowanie predyspozycji i preferencji zawodowych.

0x01 graphic

űródło własne: spotkanie grupowe z doradcą zawodowym.

Od 17.09.2013r. do 14 października 2013r. odbył się kurs ,,Magazynier z obsługą wózków jezdniowych''. W w/w kursie uczestniczyło 16 osób. Szkolenie przeprowadziła firma WZDZ Centrum Kształcenia Zawodowego ze Stargardu Szczecińskiego. W szkoleniu tym uczestniczyło 6 mężczyzn i 10 kobiet. Kurs zakończył się egzaminem i uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu.

0x01 graphic

űródło własne: Kurs,, Magazynier z obsługą wózków jezdniowych''

Od 17.09.2013r. do 02.10.2013r. 10 uczestników projektu rozpoczęło kurs ,,Sprzedawca -handlowiec z obsługą komputera i kasy fiskalnej'' prowadzonym przez firmę szkoleniową WZDZ ze Stargardu Szczecińskiego. Kurs ukończył się uzyskaniem uprawnień wg wzoru MEN.

0x01 graphic

űródło własne: Kurs,, Sprzedawca -handlowiec z obsługą komputera i kasy fiskalnej''.

Uczestnicy projektu w grudniu 2013r. uczestniczyli w jednodniowym spotkaniu ze specjalistą od wizerunku. Szkolenie miało na celu udzielnie wskazówek w zakresie doboru kosmetyków, fryzur oraz stroju odpowiednich do indywidualnych cech urody. Pięciodniowe spotkanie ze specjalistą od savoir-vivre klienci odbyli w dwóch grupach w miesiącach grudzień 2013r -styczeń 2014r.. Beneficjenci mieli na celu nabycie umiejętności do poprawnego zachowania się w różnych sytuacjach i zastosowaniu ich w codziennym życiu.

0x01 graphic

űródło własne: Spotkanie ze specjalistą od savoir- vivre

W spotkaniu grupowym ze specjalistą od treningu umiejętności rodzicielskich, które trwało 10 dni uczestniczyło 26 osób. Celem warsztatów było wsparcie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi oraz nauki komunikowania się i rozwiązywania konfliktów bez użycia agresji i przemocy.

0x01 graphic

űródło własne: Spotkanie ze specjalistą od treningu umiejętności rodzicielskich.

Od 14.05.2014r. trzynaście osób rozpoczęło kurs zawodowy ,,Kelner - Barman'' który ukończył się 12.06.2014r.. Powyższe szkolenia zostały przeprowadzone przez firmę szkoleniową ze Stargardu ,, Medica''.

W kursie zawodowym ,,Operator koparko-ładowarki'' (05.05.2014-05.06.2014) prowadzonym przez firmę ,,Omnibus'' ze Stargardu uczestniczyły dwie osoby.

W miesiącu lipcu 2014r. odbyło się szkolenie ,,Księgowość i kadry'' w którym brało udział 5 osób. Wszystkie z osób uczestniczących w szkoleniu uzyskało zaświadczenie uzyskania uprawnień wg. wzoru MEN, certyfikat. Szkolenie prowadziła firma ,,Renoma'' ze Stargardu.

0x01 graphic

űródło własne: Szkolenie ,,Księgowość i kadry''.

,,Warsztaty umiejętności zarządzania budżetem domowym i czasem'' zorganizowano w dniach od 08.09.2014r. do 10.09.2014r.. Celem była nauka praktycznego zastosowania podziału na wydatki, na które nie mamy wpływu oraz na wydatki, na które możemy wpływać. Powyższe warsztaty prowadzone były przez firmę Centrum Kształcenia Marzena Usarek z Gdyni.

W miesiącu październiku 2014r. odbyły się indywidualne spotkania uczestników projektu z psychologiem w celu wydania pisemnej opinii psychologicznej o uczestnikach projektu.

W ramach promocji projektu zakupiono 100 sztuk materiałów promocyjnych tj. długopisów z nadrukiem oraz logo. Dnia 17 października 2014r. ukazało się ogłoszenie prasowe w dodatku lokalnym Głosu Szczecińskiego.

W dniu 02 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard Szczeciński miało miejsce uroczyste zakończenie projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszystkim uczestnikom zostały wręczone przez Wójta Gminy Stargard - Jerzego Makowskiego zaświadczenia ukończenia uczestnictwa w projekcie.

W trakcie spotkania pracownicy socjalni przedstawili sprawozdanie z wykonanych zadań w latach 2008-2014.

0x01 graphic

űródło własne: Zakończenie udziału w projekcie

Po zakończeniu całego cyklu szkoleń na zorganizowanym spotkaniu poproszono o wyrażenie opinii na temat całego projektu. Wszyscy uczestnicy odpowiedzieli jednoznacznie na wszystkie pytania. Dla każdego z uczestników udział w szkoleniach przyczynił się do poszerzenia wiedzy, a cały projekt spełnił ich oczekiwania. Na uwagę zasługuje również pytanie dotyczące współpracy z realizatorami projektu które zostało ocenione pozytywnie. Każdy z uczestników potwierdził, że w przyszłości chciałby uczestniczyć w podobnym projekcie.

Podstawowym celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie powiatu stargardzkiego, eliminowanie barier organizacyjnych, prawnych, psychologicznych, napotykanych przez osoby zagrożone wykluczeniem i ułatwieniem im dostępu do rynku pracy. Realizując projekt systemowy założyliśmy, że osoby uczestniczące w szkoleniach zintegrują się z osobami o podobnych problemach, poznają swoje prawa i możliwości, poprawią samoocenę, zyskają motywację do wprowadzenia zmian w swoim życiu, nauczą się kreować własny wizerunek, zdobędą nowe umiejętności, które pozwolą im podjąć pracę.

Projekty systemowe przyczyniają się do poprawy sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z obserwacji pracowników socjalnych, którzy na co dzień współpracują z beneficjentami naszego Ośrodka, a także na podstawie subiektywnej oceny uczestników projektów wynika, że w sytuacji życiowej większości z nich zachodzą pozytywne zmiany. U dużej części beneficjentów wzrasta poziom kompetencji społecznych, poprawie ulegają relacje rodzinne, zwiększają się kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Pozytywne zmiany nie zawsze przekładają się na znalezienie zatrudnienia i usamodzielnienie się, gdyż to zwykle wymaga dłuższego czasu i dalszej pracy aktywizacyjnej.

W trakcie spotkań uczestnicy podkreślili, że ten projekt jest dla nich bardzo ważny, pozwolił wyjść z domu, gdzie całe życie ograniczało się do obowiązków domowych. Te kilka miesięcy sprawiło, że poczuli się ważni, bardziej wartościowi i docenieni, zmienił się ich punkt widzenia na siebie i swoją przyszłość. Chciali dalej się spotykać, wspierać, zawierać nowe znajomości i zdobywać wiadomości.

Zadania zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykazują dużą zasadność. Podczas trwania projektu wszyscy uczestnicy podnieśli lub zdobyli kwalifikacje zawodowe, co ma znaczący wpływ na zmniejszenie bariery wykluczenia społecznego. Zauważalne jest wśród uczestników projektu wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości, podniesienie zdolności komunikacji interpersonalnej. Każdy z uczestników nabył umiejętności aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy, tym samym zwiększając szansę na zaistnienie na rynku pracy.

W ocenie pracowników zajmujących się projektem wszystkie zastosowane działania pomogły w realizacji założonego celu, jak również przyniosły oczekiwane efekty działania. Poniższa tabela pokazuje efekty twarde:

Rok

Osoby pracujące

Osoby nie korzystające z pomocy GOPS

Osoby korzystające nadal z pomocy GOPS (w tym pracujące)

2008

14

6

8

2009

13

5

11

2010

6

6

3

2011

3

7

5

2012

3

5

9

Łącznie

39

29

35

0x01 graphic

Człowiek- najlepsza inwestycja

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Element realizacji projektu systemowego ,,Integracja społeczna w powiecie stargardzkim'' współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ładniak 05-08-2015 10:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ksymena Cokan 01-07-2015
Ostatnia aktualizacja: - 05-08-2015 10:20