Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

KLAUZULA INFORMACYJNA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARGARDZIE

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 i 14 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stargard - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie z siedzibą przy; Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, adres e-mail: gops@gmina.stargard.pl.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@gmina.stargard.pl.

3. Z mocy prawa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, i art. 9 ust. 2 lit. b, RODO w celu dopełnienia obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym zadań szczegółowo wynikających z:

• ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami;

• ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami);

• ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1851 z późniejszymi zmianami);

• ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami);

• innych ustaw określających zadania z zakresu pomocy społecznej,

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych,

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. W związku z przetwarzaniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie , Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do: • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest GOPS; • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

9. Podanie przez Klienta danych osobowych jest: • warunkiem prowadzenia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie i wynika z przepisów prawa; • dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie

10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ładniak 09-08-2018 10:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-08-2018
Ostatnia aktualizacja: - 09-08-2018 10:00