Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Stargardzie za 2018 rok Anna Ładniak 2019-07-26 10:50:50
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2019 r. Anna Ładniak 2019-07-26 10:48:54
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2019 r. Anna Ładniak 2019-07-26 10:45:04
projekt pn. ?GraduatON? współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Anna Ładniak 2019-07-26 10:15:57
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Dotyczy: realizacji zadań rządowego programu ?Dobry start? Anna Ładniak 2019-07-15 10:15:01
Anna Ładniak 2019-07-15 10:11:50
KLAZULA INFORMACYJNA art. 13 ust. 1 i 2 RODO współdziałanie z Gminną Komisją Przeciwdziałania Alkoholizmowi na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Anna Ładniak 2019-07-09 11:51:54
KLAZULA INFORMACYJNA art. 13 ust. 1 i 2 RODO realizacji zadań dotyczących udzielenia wsparcia kobietom w ciąży w przedmiocie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i instrumentów polityki na rzecz rodziny Anna Ładniak 2019-07-09 11:51:22
KLAZULA INFORMACYJNA art. 13 ust. 1 i 2 RODO realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych Anna Ładniak 2019-07-09 11:50:37
KLAZULA INFORMACYJNA art. 13 ust. 1 i 2 RODO realizacja zadań ciążących na administratorze ? dodatek mieszkaniowy i energetyczny Anna Ładniak 2019-07-09 11:50:03
KLAZULA INFORMACYJNA art. 13 ust. 1 i 2 RODO przetwarzanie danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ? realizacja zadań wynikających z Ustawy o pomocy społecznej Anna Ładniak 2019-07-09 11:49:33
KLAZULA INFORMACYJNA art. 13 ust. 1 i 2 RODO realizacja zadania ? Karta Dużej Rodziny Anna Ładniak 2019-07-09 11:49:04
KLAZULA INFORMACYJNA art. 14 ust. 1 i 2 RODO dla klientów, których dane osobowe pozyskiwane są w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą Anna Ładniak 2019-07-09 11:48:35
KLAZULA INFORMACYJNA art. 13 ust. 1 i 2 RODO Pomoc osobom uprawnionym do alimentów Anna Ładniak 2019-07-09 11:47:41
KLAZULA INFORMACYJNA art. 13 ust. 1 i 2 RODO realizacji zadań dotyczących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, postepowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie i wobec osób stosujących przemoc w rodzinie Anna Ładniak 2019-07-09 11:47:00
KLAZULA INFORMACYJNA art. 13 ust. 1 i 2 RODO realizacji zadań dotyczących przyznawania świadczenia wychowawczego 500+ na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Anna Ładniak 2019-07-09 11:46:12
Anna Ładniak 2019-07-01 09:25:32
500+ Robert Lange 2019-06-19 08:44:18
Anna Ładniak 2019-06-18 13:42:41
Informacja o wynikach naboru Robert Lange 2019-04-09 15:56:02
Inspektor Ochrony Danych Osobowych Anna Ładniak 2019-03-29 10:23:39
Sprawozdanie z realizacji projektu socjalnego "Nie krzywdź" Anna Ładniak 2019-03-18 15:21:43
Sprawozdanie z realizacji projektu socjalnego "Nie krzywdź" Anna Ładniak 2019-03-18 15:21:20
Zachodniopomorska Karta Rodziny Anna Ładniak 2019-03-15 12:16:35
Zachodniopomorska Karta Seniora Anna Ładniak 2019-03-15 12:12:29
Podinspektor w dziale Świadczeń dla rodziny Robert Lange 2019-03-13 19:27:54
Podinspektor w dziale Świadczeń dla rodziny Robert Lange 2019-03-13 19:25:41
Podinspektor w dziale Świadczeń dla rodziny Robert Lange 2019-03-13 19:18:08
Podinspektor w dziale Świadczeń dla rodziny Robert Lange 2019-03-13 19:16:35
Podinspektor w dziale Świadczeń dla rodziny Robert Lange 2019-03-13 19:13:49
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARGARDZIE ZA 2018 ROK. Anna Ładniak 2019-02-27 10:56:33
Struktura organizacyjna Anna Ładniak 2019-02-27 10:54:18
Karta Dużej Rodziny Anna Ładniak 2018-11-08 15:01:35
Karta Dużej Rodziny Anna Ładniak 2018-11-08 15:01:15
Struktura organizacyjna Anna Ładniak 2018-11-06 13:01:57
Struktura organizacyjna Anna Ładniak 2018-10-29 10:06:51
Struktura organizacyjna Anna Ładniak 2018-10-29 09:50:18
Struktura organizacyjna Anna Ładniak 2018-10-29 09:43:37
Anna Ładniak 2018-09-10 14:47:49
INFORMATOR ZAWIERAJĄCY DANE TELEADRESOWE PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, A TAKŻE ZAKRES REALIZOWANYCH PRZEZ NIE ODDZIAŁYWAŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Anna Ładniak 2018-08-09 11:25:08