Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):

·         ubóstwa,

·         sieroctwa,

·         bezdomności,

·         bezrobocia,

·         niepełnosprawności,

·         długotrwałej lub ciężkiej choroby,

·         przemocy w rodzinie,

·         potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

·         potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,

·         bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

·         braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,

·         trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,

·         trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

·         alkoholizmu lub narkomanii,

·         zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

·         klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/ w okoliczności.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 477zł, natomiast dla osoby w rodzinie - kwota 351 zł (art. 8 ustawy).

Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy spoecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art. 13 ustawy o pomocy społecznej).

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ładniak 30-04-2010 09:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ładniak 30-04-2010
Ostatnia aktualizacja: - 30-04-2010 09:16