Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykonanie grafiki reklamowej na pojeździe w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od dnia 01.01.2011 do 31.12.2011r. realizuje partnerski projekt systemowy „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt skierowany jest do 15 osób (bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo) z terenu Gminy Stargard Szczeciński.

Zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim poszukuje firm do wykonania grafiki reklamowej na pojeździe w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS.

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie grafiki reklamowej na pojeździe wraz z laminatem i oznakowaniem zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na stronie www.wup.pl/index.php?id=569

 1. Wykonanie grafiki reklamowej na pojeździe (typu Transporter) z folii wylewanej samoprzylepnej wraz z laminatem według projektu zleceniodawcy.

 • Zapytanie ofertowe zawiera wstępny projekt nadruku-załącznik nr 1

 1. Wykonanie grafiki reklamowej na pojeździe (typu Transporter) z folii samoprzylepnej wraz z laminatem według projektu zleceniodawcy.

 • Zapytanie ofertowe zawiera wstępny projekt nadruku-załącznik nr 1

Oferty powinny zawierać:

 • koszt brutto za 1 m2 folii wylewanej samoprzylepnej z nadrukiem;

 • koszt brutto za 1 m2 folii samoprzylepnej z nadrukiem;

 • koszt oklejenia pojazdu za 1 m2 folią wylewaną z laminatem;

 • koszt oklejenia pojazdu za 1 m2 folią samoprzylepną z laminatem.

KRYTERIA WYBORU OFERTY, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

Kryteria wyboru oferty: cena

Wybór wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2004r. Nr1, poz.177 z późniejszymi zmianami) zgodnie z wyłączeniem wskazanym w art. 4 pkt. 8 wyżej powołanej ustawy, w związku z umową o dofinansowanie projektu systemowego „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zaklejonej i opisanej kopercie z dopiskiem,, Integracja społeczna w powiecie stargardzkim'' - PROMOCJA na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek Staromiejski 5, II piętro, pokój nr 202, 73-110 Stargard Szczeciński, osobiście, pocztą, faksem na nr (091) 578-70-70 lub wysłać na adres e-mail: gops@gops.stargard.pl w terminie do dnia 16.09.2011 r. do godziny 15.00.

 2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu 30.09.2011r. o godzinie 15.00 w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem: http://bip.gops.stargard.pl

 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 6. Zamawiający po wyborze oferty udostępni zleceniobiorcy pojazdy do pomiaru.

 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści nadruku.

 8. Płatności będą dokonywane w ciągu 14 dni na podstawie prawidłowo wystawionych faktur, po dostarczeniu i wykonaniu usługi.

 

Planowany termin realizacji zamówienia: październik 2011 r.

Termin składania ofert do: 16.09.2011r. do godz.15.00.

 

Więcej informacji udzielają: Ksymena Cokan, Monika Lewandowska tel.91 5787070, 91 5775811

Koordynator projektu Anna Ładniak

 

Czlowiek- najlepsza inwestycja

Element realizacji projektu systemowego "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 05-09-2011 21:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ładniak 05-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 06-09-2011 14:13